Emekli maaşı kesinti sorgulama tc kimlik no ve edevlet şifresi ile nasıl yapılır ?

E devlet şifresi ile birlikte emekli maaşı kesintisi yaşayan kişiler bunu sorgulayarak öğrenebiliyorlar. Geçtiğimiz günlerde bize mail yolu ile ulaşan sayın Ömer ÇABUK, maaşında kesinti olduğunu ve bunu nasıl ne şekilde öğreneceğini bizlere soru olarak yöneltmişti.

Emekli maaşlarınızda kesinti oldu ise bunu nasıl öğrenebilirsiniz ?

Emekli maaşlarınızdaki kesintiyi sorgulamak için öncelikle PTT Müdürlük’lerinden e devlet şifresi almak zorunda olduğunuzu hatırlatmak istiyoruz. E devlet şifrenizi aldıktan hemen sonra TÜRKİYE GİRİŞ sayfasına girdikten hemen sonra en üstte bulunan hemen aşağıdaki resimde de yeşil olarak  işaretlediğimiz “ e-devlet şifresi” yazan bölüme tıklayacaksınız.

kesinti sorgulamasi

Yukarıda belirtilen yeşil bölüme tıkladıktan sonra hemen aşağıda bulunana şekilde açılacak olan pencereye TC kimlik numaranızı ve PTT Müdürlüğünden aldığınız e-Devlet şifresini girip Gönder butonuna basacaksınız.

edevlet

Bu yukarıdaki bölüme gerekli bilgileri yazdıktan sonra sistem, yoğunluktan dolayı sizi biraz bekletebilir. İşlem sonuçlanana kadar lütfen başka bir şey yapmayıp sistemin sizi online konuma getirmesini bekleyiniz. Yoğunluklardan dolayı sistemde ağırlaşma olabilir giriş yapamaz iseniz lütfen daha sonra deneyiniz.

Sisteme giriş yaptıktan hemen sonra sol üstte bulunan sorgulamalar linkine tıklayabilir ve hangi emekli grubuna dahil iseniz onun sorgulamasını yapabilirsiniz. İşlemi bilmeyen ve yapamayanlar için. Sisteme giriş yaptıktan sonra lütfen aşağıdaki sizin için verdiğimiz linke tıklayınız.

 

KESİNTİ SORGULAMALARI

 

Bu bölüme tıkladıktan hemen sonra önünüze gelecek olan ekrandan

4B Emekli aylığı kesintileri

4C Emekli aylığı kesintileri

4A Emekli aylığı kesintileri listesini görüp hangi gruba dahil iseniz buradan yapılan kesintilerin nevisini ve ne kadar kesinti yapıldığını tek tek görebilir ve sorgulayabilirsiniz. Bu konu ile alakalı sıkıntı yaşayan kişilerin bu konu altından bizlere sorularını iletmelerini istiyoruz. Gerekli yardımı bu konunun altından sizlere yapacağız.

E rapor girişi uygulamasına genel bakış 2012 2013

 

E-Rapor Uygulaması ve Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi

E-ödenek programı; 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendi kapsamındaki sigortalılara, SGK ile anlaşmalı özel ve resmi sağlık tesislerince düzenlenen geçici iş göremezlik belgeleri ile sağlık kurulu raporlarının işverenlere ve Kuruma elektronik ortamda gönderilmesi, iş göremezlik ödeneğinin hesaplanması ve sigortalıya ödenmesi amacıyla MOSİP sistemi aracılığı ile T.C. Ziraat Bankasına aktarılmasına dair bilgisayar programını ifade etmektedir.

E-ödenek programı 4/a ve 4/b kapsamında yer alan sigortalılar için kullanılabilecek olup, ilk aşamada yalnızca 4/a sigortalılarının rapor işlemleri için kullanılacaktır.

5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalılar (Bağ-Kur) için düzenlenen istirahat raporlarının elektronik ortamda Kuruma gönderilmesi uygulamasına başlanana kadar söz konusu raporlar yine manuel ortamda düzenlenip Kuruma gönderilmesi ve ödenmesi uygulamasına devam edilecektir.

E-ödenek programı ile sigortalılara tek hekim ve sağlık kurulu tarafından verilen tüm istirahat raporları Kuruma gönderilebilecektir.

Müstahak olmayan 4/a (SSK) sigortalılarının istirahat raporları E-ödenek programı üzerinden T.C. kimlik numarası ile sorgulama yapıldığında sistemde sigortalının ödeneğe müstahak olmadığı görünen sigortalıların raporları da, istatistiki bilgiler için Kuruma, sigortalının istirahatlı olduğunun bilinmesi için de işverene gönderilecektir. Ancak bu sigortalılara ödenek ödenmeyecektir.

Ödeneğe müstahak olmayan 4/a sigortalılarının istirahat raporları için işverenlerce çalışılmadığına dair bildirim girişi yapılmasına gerek bulunmamaktadır

Sonlanmamış raporu bulunan sigortalıya yeni rapor düzenlenebilecektir. Raporu sonlanmadan sağlık tesisine giden sigortalıya, mevcut raporu devam etse dahi aynı veya farklı bir hekimce yeni rapor verilebilecektir. Bu durumda, sigortalının sağlık hizmet sunucusuna başvurduğu tarihte yeni rapor verilmesine karar verilmesi halinde önceki rapor sistem tarafından bir gün önceki tarih itibariyle sonlandırılmış olacaktır.

Kontrollü raporu bulunan ve kontrol tarihinden sonra sağlık hizmet sunucusuna başvuran sigortalı için, İstirahatın kontrol tarihi geçmiş olsa dahi, “mevcut rapor” linkinden sigortalının daha önce verilmiş olan raporu ekrana getirilir ve daha önce verilmiş olan kontrollü rapor, kontrol tarihi itibariyle hekim tarafından hastanın durumuna göre, “çalışır”a çevrilerek sonlandırılabilir. Veya yeni bir rapor öngörülecekse, eski kontrol tarihinden başlamak üzere (raporun bittiği tarihten sonraki gün kontrol tarihi kabul edilecektir.) ikinci bir rapor verilebilir.

Kontrollü raporu bulunan sigortalı, kontrol tarihinde hekime gitmeyip çalışmaya başlarsa raporu “çalışır”a çevrilmeyip açık kaldığı için ödeneği ödenmeyecektir. Ödenmiş ise geri alınacaktır.

Hastane tarafından emzirme ödeneğine esas olmak üzere verilen bir doğum raporu, sigortalının aynı döneme ait başka bir raporunu kesemez.

Söz konusu rapor, istirahat raporu niteliğinde değildir. Bu nedenle alınacak başka bir istirahat raporuna engel oluşturmaz.

Programın işveren tarafında, istirahat raporları sağlık hizmet sunucusu başhekimi tarafından onaylandığı zaman elektronik ortamda işverene ait çalışılmadığına dair bildirim ekranındagörüntülenebilecektir.

E-ödenek programı uygulamaya açılmadan önce, sağlık hizmet sunucuları tarafından kâğıt ortamında düzenlenen raporların bir nüshası sigortalıya verildiği gibi, bir nüshası da düzenlendiği tarihten itibaren 3 iş günü içerisinde Kuruma gönderilecektir.

Programın devreye girmesiyle birlikte, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmet sunucularınca elektronik ortamda düzenlenen raporlar aynı gün veya en geç 3 iş günü içerisinde başhekim tarafından onaylanarak Kuruma ve işverene gönderilecektir.

Elektronik ortamda düzenlenerek Kuruma ve işverene gönderilen raporların ayrıca kâğıt ortamında düzenlenerek Kuruma gönderilmesine gerek yoktur. Ancak hastane tarafından E-Ödenek programında meydana gelen teknik sıkıntılar nedeniyle elektronik ortamda rapor düzenlenememesi veya Kuruma ve işverene gönderilememesi halinde raporlar eskiden olduğu gibi kâğıt ortamında düzenlenerek Kuruma gönderilmeye ve Kurum tarafından da ödenmeye devam edilecektir.

Çalışılmadığına dair bildirim ekranına düşen raporlara işveren raporların sağlık hizmet sunucusu başhekimi tarafından onaylanıp elektronik ortamda işverene ait çalışılmadığına dair bildirim ekranındagörüntülenmesi aynı zamanda tebligat niteliği taşıdığından, kendisine sigortalının istirahat raporu ulaşan işveren, istirahatin bittiği tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde çalışılmadığına dair bildirim girişini yapmak durumundadır.

Ayrıca çalışılmadığına dair bildirimin süresinde yapılması için Kurum tarafından işverenlere e-posta gönderilecektir. E-posta gönderilebilmesi için işverenlerin e-posta adreslerini Kuruma bildirmeleri gerekmektedir. İşverenlerin e-posta adreslerini Kuruma ulaştırmaları hakkında Kurum tarafından bildirilecek tarihe kadar 2011/50 sayılı Genelgenin çalışılmadığına dair bildirimle ilgili hükümleri doğrultusunda Kurum modülünde onaysız işlemler listesinde yer alan sigortalıların çalıştığı işverenlere kâğıt ortamında tebligat gönderilmeye devam edilecektir. Kâğıt ortamında Tebligat gönderilmeden İdari Para Cezası uygulanmayacaktır.

İşverenin çalışılmadığına dair bildirim girişini yapmaması halinde gönderilen yazılı Tebligata rağmen tebliğin tebellüğünü takip eden 5 iş günü içinde bildirim girişini yapmayan işverene Kanunun 102 nci maddesinin (i) bendi gereği idari para cezası uygulanacaktır.

E-ödenek Programı menülerinde sağlık hizmet sunucusu hekimleri tarafından aşağıdaki işlemler yapılabilmektedir.

1- Tek hekimin birinci 10 güne kadar vereceği istirahat raporlarında sigortalının iyileştiğine ve artık çalışabileceğine; ya da rapor sonu itibariyle sigortalının hala iyileşmediğine ve yine 10 güne kadar belirlenecek kontrol süresinde istirahatının devam edeceğine,

2- Kontrollü raporlarda kontrol süresi sonunda istirahatın son bulacağına ve sigortalının çalışmaya başlayabileceğine; ya da ikinci bir kontrol süresi öngörülmesi gerektiğine veyahut da sigortalının sağlık kuruluna sevk edilmesine,

3- Sağlık Kurulu tarafından sigortalılara en fazla altı aya kadar rapor verilebilir.

Altıncı aydan sonra hastalığın durumuna göre, rapor süresi sonunda istirahatın son bulacağına ve sigortalının çalışmaya başlayabileceğine; ya da sigortalının maluliyete sevk edilmesi gerektiğine veyahut da tedaviye devam edilmesi halinde maluliyet halinin önlenebileceği veya önemli oranda azaltılabileceği gerekçesiyle raporunun devam etmesi gerektiğine karar verilmesi mümkün bulunmaktadır.

İşveren tarafından bildirim girişi yapılmamış Onaysız listeler, ünitelerin elektronik ortamda işverene çalışmadığına dair bildirim yapması için tebligat gönderilmesi gereken raporlara ait listelerdir. Tebligat, ilgili personeller tarafından elektronik ortamda oluşturulup kâğıt ortamında işverene gönderilecektir. İşverenin, tebellüğ tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde bildirim girişini yapması gerekmekte; aksi halde işverene Kurumca idari para cezası ile ilgili süreç başlatılacaktır.

 

Sağlık hizmet sunucusu başhekimi tarafından onaylanan ve elektronik ortamda işverene gönderilen raporlar, işverene ait çalışılmadığına dair bildirim ekranında görülebilmektedir.

Söz konusu raporlar, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinin yedinci fıkrasında yapılan değişiklik uyarınca aynı zamanda tebligat niteliği de taşımaktadır. Bu nedenle kendisine sigortalının istirahat raporu ulaşan işverenin, istirahatın bittiği tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde çalışılmadığına dair bildirim girişini yapması gerekmektedir.

 

5510 Sayılı Kanunun 4/(b) ve (c) bendine tabi sigortalıları için eski sistemin uygulanmasına devam edilecektir.

a- 4/1-b (Bağ-Kur) bendine tabi sigortalılar için programın ikinci aşaması devreye girip sisteme dâhil olana kadar manuel ortamda rapor düzenlenmesine ve 4/b iş göremezlik programı üzerinden ödenmesine devam edilecektir.

b- 4/1-c (Emekli Sandığı) bendine tabi olan sigortalılar kısa vadeli sigorta kolları kapsamında olmadığı için, elektronik ortamda rapor düzenlenmeyecek önceden olduğu gibi, manuel ortamda düzenlenen raporlar, bir nüshasını kurumlarına ibraz etmeleri için sigortalıya verilecek ve SGK birimlerine gönderilmeyecektir.

Ücretsiz izin alan sigortalıların geçici iş göremezlik ödenekleri;

4857 sayılı İş Kanununun 56 ncı maddesinde, yıllık ücretli izinlerini işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara istemde bulunmaları ve bu hususu belgelemeleri koşulu ile gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere işveren tarafından toplam dört güne kadar ücretsiz izin verileceği, isteği halinde doğum yapan kadın işçiye on altı veya on sekiz haftalık sürenin tamamlanmasından sonra altı aya kadar ücretsiz izin verileceği öngörülmüş ve Kanunda bu sürelerin haricinde ücretsiz izin düzenlenmesine yer verilmemiştir.

Buna göre 4-a kapsamındaki sigortalıların yukarıda belirtildiği şekilde ücretsiz izinli sayıldıkları dönemde sağlık hizmet sunucuları tarafından kendilerine istirahat raporu verilmesi halinde iş göremezlik ödeneği ödenecektir. Bu iki durumun dışında kalan sigortalıların, eksik gün bildirim nedenlerine ait belge türleri incelendiğinde, kısa vadeli sigorta primlerinin yatırılmamış olduğu görülebilecektir.

Ayrıca kısa çalışma ödeneğinden yararlanan kişiler, sadece genel sağlık sigortası kapsamına alındığı, kısa vadeli sigorta kapsamında bulunmadıkları için, bu kişilere geçici iş göremezlik ödeneği ödenmemektedir.

Sigortalılar, geçici iş göremezlik ödeneği alabilmeleri için işverenlerinden ek prim hizmet belgesi veya sigortalı hesap fişi doldurmalarını isteyebileceklerdir. 4/1-a bendi kapsamındaki sigortalılara geçici iş göremezlik veya emzirme ödeneklerinin ödenebilmesi için gerekli olan geriye dönük bir yıl içerisinde 90 veya 120 gün şartlarının bildirimi henüz yapılmamış aya ait primlerle tamamlandığı durumlarda ya da sigortalının ilk defa çalışmaya başladığı işyerinde çalıştığının sistem tarafından görülebilmesi için, işverenlerce E-Bildirge sisteminde yer alan “Sigortalı Hesap Fişi” doldurulduktan sonra çalışılmadığına dair bildirim işlemi gerçekleştirilecektir.

Ayrıca; Kanuna göre geçici iş göremezlik ödeneklerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç; iş kazasının veya doğumun olduğu tarihten, meslek hastalığı veya hastalık halinde ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki on iki aydaki son üç ay içinde 5510/80 inci maddeye göre hesaplanacak prime esas kazançlar toplamının, bu kazançlara esas prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanmaktadır.

Mevzuata göre, işveren sigortalıya ait aylık prim hizmet belgesini elektronik ortamda, sigortalının çalıştığı dönemi takip eden ayın 23 üne kadar yapabilmektedir. Söz konusu bildirimin yapılmaması halinde, Kurum modülünde “işveren onaylı ödeme işlemleri” ekranına sigortalıya ait rapor bir önceki aya ait kazanç olmadığı için düşmemektedir. Ödemesinin yapılmasını talep eden sigortalı, işvereninden önceki aya ait aylık prim hizmet belgesini veya sigortalı hesap fişini elektronik ortamda girmesini talep edebilir.

Kazanç hesabı sırasında ayın 23 ü geçtiği halde sigortalının son 3 aya ait ( 90 günlük bildirime ait) eksiği varsa, işveren modülünde bu sigortalı için sigortalı hesap fişi girişinin yapılmasına dair program tarafından uyarı verilmektedir.

E- Ödenek programında, çalışılmadığına dair bildirim girişini yapmayan ya da gecikmeli yapan işverenlere tebligat işlemleri ve idari para cezaları uygulanacaktır.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinin 7 nci fıkrasına göre “ Kurumca yetkilendirilen tek hekim veya sağlık kurulu tarafından verilecek istirahatler, örneği Kurumca belirlenen belge ile elektronik ortamda Kuruma gönderilir. Gönderilen bu belge işverence görüntülenebildiğinden, çalışılmadığına dair bildirimin Kuruma gönderilmesi için yapılan tebligat yerine geçer.” Hükmü yer almaktadır. Sistem bu düzenlemeye uygundur.

Rapor bitiş tarihinden itibaren 5 iş günü geçtiği halde, işveren tarafından sigortalıya ait iş göremezlik bildirimi yapılmayan raporlar Kurum tarafında onaysızlar listesinde görülecektir. İkinci bir talimata kadar bu listede yer alan raporların sigortalılarının işverenlerine Tebligat gönderilecek işverenin bildirimine göre ödeme yapılacak ya da cezai işlem süreci işlemeye başlayacaktır.

Bu menüdeki süreç aşağıdaki gibi işleyecektir:

1- Onaysız raporlar listesinde bilgileri yer alan sigortalıların işverenlerine çalışılmadığına dair bildirim yapılması için tebligat gönderilecektir.

2- Tebligat elektronik ortamda, pdf formatında hazırlanacak, aynı gün SGM operatörü tarafından döküm alınarak posta yolu ile işverene gönderilecektir.

3- Tebligatın işverene tebellüğ edildiğine dair belgenin sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine ulaşmasından sonra idari para cezasının uygulanmasıyla ilgili süreç başlatılacaktır.

4- Rapor üzerindeki bilgilerden yatarak tedavi olup olmadığı eksik günlerin izahı belgelerinden ücretsiz izinli veya 6 aydan uzun süreli istirahatli olduğu anlaşılan sigortalılar için işverenlerine çalışılmadığına dairi bildirim yapması için tebligat çekilmeden onaysız raporlar listesinden çıkartılarak MOSİP sistemine aktarılacaklar listesine atılarak iş göremezlik ödeneği ödenecektir.

5- 5510 sayılı Kanun’un 102’inci maddesinin (i) bendine (Ek cümle) göre 100’üncü maddeye istinaden Kurumca işverenlerden istenen bildirimlerin belirlenen süre içerisinde ve elektronik ortamda yapılmaması halinde sigortalı başına aylık asgari ücretin onda biri, hiç yapılmaması halinde ise sigortalı başına aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanır, şeklinde değiştirilmiş ve idari para cezasında indirim yoluna gidilmiştir.

Mehmet Fatih GELERİ

İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı

edevlet giriş

E-devlet giriş yapmak için e devlet kapısı ve e bilgilendirme yönlendirme sisteminden yararlanabilir ve yine sizler için oluşturduğumuz e devlet giriş sayfamız hakkında doğru ve güvenilir yönlendirmelerden ve hizmetlerden faydalanabilirsiniz

E devlet kapısına oluşturduğunuz e-devlet şifresi ve tc kimlik numarası ile girebilirsiniz. E devlet şifrelerini daha önceden postanelerden almış olmanız gerekiyor.Bunun İçin hemen aşağıdaki linke tıklayarak giriş yapabilirsiniz.

E – DEVLET GİRİŞ KAPISINA GİTME LİNKİ

E devlet şifreniz var ise e devlet giriş sayfasına yönlenerek, e devlet giriş e devlet giriş edevlet devlet kapısı şifresiz e devlet giriş hizmetlerinin yanı sıra T.C kimlik numarası araç sorgulama ve sigorta numaraları sorgulama sistemlerinin tamamından yararlanabilirsiniz.

TC. Vatandaş Kimlik Doğrulama, E-Devlet Şifresi Alma için yapılması gerekenler

Kimlik Doğrulama Sistemi 4 şekilde kullanılabilmektedir. E-devlet şifresi almak: Buna göre: e-Devlet şifrenizi içeren zarfınızı PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. Kimlik numaranızın bulunduğu kimliğinizi ibraz ederek temin edebilirsiniz.

Şifrenin PTT den kimlikle alınması, sizin yerinize başka bir kişinin şifre alıp adınıza işlem yapmasının önüne geçilmesi için olup. e-Devlet Kapısı üzerinden verilen hizmetler yüksek güvenlik seviyesi gerektirdiğinden, şifreler başvuru sahipleri için özel olarak oluşturulmakta ve bu nedenle ancak kimlik ibrazı ve şahsen başvuru ile şifreler verilmektedir.

Şifre ilk alındığında PTT tarafından işlem masrafı olarak 1 TL tahsil edilmektedir. Şifrenin kaybedilmesi, unutulması vb. durumlarda PTT’den alınacak her şifre için ayrıca 10 TL ücret ödenmektedir. Bu işlem masrafı dışında herhangi bir yıllık ücret ödenmesi söz konusu değildir. Mobil İmza:Ceptelefonu ve GSM SIM kart kullanılarak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ve ilgili yasal mevzuata uygun olarak ıslak imza niteliğinde güvenli bir biçimde elektronik imza işlemi yapılmasına imkân sağlayan uygulamadır.

Mobilelektronik imza GSM işletmecileri tarafından sunulan bir hizmettir. Mobil imza aboneliği üç aşamadan oluşur. Ön başvuru, Başvuru ve Aktivasyon. Bu hizmeti sunan Turkcell ya da Avea’ya başvurarak ayrıntılı bilgi alabilir ve başvuru yaparak bir mobil imza edinebilirsiniz.

E-devlet Kapısında mobil imza kullanımı için e-Devlet Kapısı nca herhangi bir ücret talep edilmezken, GSM operatörleri tarafından bir ücretlendirme mevcuttur. Mobil İmza ücretlendirmesi hakkında Turkcell veya Avea’dan bilgi edinebilirsiniz. Elektronik İmza:Elektronik imza, elektronik ortamda bulunan bir belgeye eklenerek imzalayanın kim olduğunu belirlemeye yarayan veridir. 5070 Sayılı Kanun uyarınca e-imza, ıslak imza ile eşdeğerdedir. E-imza sertifikası dağıtmaya yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından dağıtılan sertifikalar kullanılarak imzalama işlemi yapılır.

Elektronik imza, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından onaylı Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılar tarafından sunulmaktadır. Bu firmaların listesi ve diğer bilgilere www.tk.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Elektronik imzanızı çalıştırabilmeniz için öncelikle kart sürücü yazılımını kurmanız gerekmektedir. Bu yazılım elektronik imza ile beraber gönderilen CD veya diğer medyalar içerisinde bulunabilir veya e-imzanızı aldığınız firmanın internet sitesinden edinilebilir. Bilgisayarınıza kurulan program ile elektronik sertifikanıza giriş gerçekleştirebiliyorsanız sertifikanız kullanıma hazırdır.

TC Kimlik Kartı: T.C Kimlik Kartı, yakın gelecekte kanuni olarak nüfus cüzdanın yerine geçerek, vatandaşlık kartı olarak kullanılacaktır. T.C Kimlik Kartı, yapılan pilot uygulama kapsamında, Bolu ilinde ikamet eden vatandaşlarımıza verilmektedir. T.C. Kimlik Kartı ile giriş yapabilmeniz için iki yöntem bulunmaktadır.

Standart Kart Okuyucu ile giriş: T.C Kimlik Kartı ve PIN ile giriş yapabilirsiniz. Bilgisayarınızda standart kart okuyucunun sürücüsü ve AKİS sürücüsü kurulu olmalıdır.

Kart ErişimCihazı ile giriş: Sahip olduğunuz bir KEC ile www.turkiye.gov.tr’nin belirleyeceği politika ile giriş yapabilirsiniz. Giriş, ilk etapta Kart, PIN ve Parmak İzi üçlüsü kullanılarak yapılacaktır. Bu yöntem standart kart okuyucuya göre çok daha güvenli bir giriş yöntemidir. Bilgisayarınızda KEC Sürücüsü ve OYA kurulu olmalıdır.

Tescil : Doğumun Aile Kütüğüne Tescili

Tescil : Doğumun Aile Kütüğüne Tescili

untitled
Altı Yaşından Büyük, On Sekiz Yaşından Küçük Çocukların Tescili 

Altı yaşından büyük (72 ay + 1 gün) ve on sekiz yaşından küçük (216 ay) çocuklara ait bildirim yapılırken yaş tespiti için çocuğun bildirim yapılan nüfus idaresine getirilmesi zorunludur. Memur çocuğu gördükten sonra yaş tespit formu düzenler. Form, nüfus memuru, şef veya nüfus müdürü tarafından imzalanarak sağlık ocağına gönderilir. Yaş tespit formunda belirlenen yaşa göre doğum tutanağı düzenlenerek açıklamalar bölümüne gerekli bilgiler yazılır.

 

Altı Yaşından Küçük Çocukların Tescili

 

Bir aylıktan büyük, altı yaşından küçük (72 ay) çocukların tescili için yapılan bildirimlerde, memur doğum tutanağını düzenler ve ayrı bir kağıda beyanda bulunanın bildirim süresini geciktirmesi konusunda savunmasını alarak imzalatır.

 

Süresi İçinde Bildirilmeyen Doğumlar

 

Kanuni süreyi geçirdikten sonra bildirilen altı yaşını bitirmemiş olan çocukların doğum tarihinin tespitinde beyan esas alınır. Çocuk altı yaşını doldurmuş ise nüfus müdürlüğüne getirilerek resmî sağlık kuruluşunca yaşının tespit edilmesi sağlanır. Doğuma ait resmî belge ibraz edilmesi halinde, yaş tespitine gerek kalmaz.

 

 

Bulunmuş Çocukların ve Zihinsel Özürlülerin Tescili

 

Yaşının küçüklüğü nedeniyle kendisini ifade edemeyen bulunmuş çocukların nüfus kütüklerine kaydedilmesi, kolluk görevlileri veya ilgili kurumların bu durumu belirten tutanaklarına veya ilgililerin beyanlarına dayanılarak bulundukları yerin nüfus müdürlüğünce yapılır.

Zihinsel özürlü olup da bulunmuş onsekiz yaşından büyük kişileri, mahkemece tayin edilecek olan kayyımları bildirmekle yükümlüdür. Bildirimin tam teşekküllü devlet hastahanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile nüfus müdürlüğüne yapılması zorunludur.

Bu kişiler hakkında düzenlenen tutanaklarda doğum tarihi, adı ve soyadı ile ana ve baba adı belirtilmemiş ise; nüfus müdürlüğünce ad ve soyad ile ana ve baba adı verilir. Doğum tarihi belirlenmemişse resmî sağlık kuruluşunca tespit edilmesi sağlanır.

 

 

Aile Kütüğüne Tescil Edilmeden Ölen Çocukların Tescili

 

Sağ olarak doğmuş ancak nüfus kütüğüne tescil edilmeden ölen çocuklara ait ölüm tutanakları nüfus idarelerince kabul edilir. Ölüm tutanağındaki bilgilere dayanılarak doğum tutanağı tutulur ve her iki tutanak sırası ile aile kütüğüne geçirilir.

Ölü doğmuş olan çocuklara ait bildirim kabul edilmez.

Doğum Bildirimi

Doğum Bildirim Zorunluluğu ve Süresi

Vatandas-e-devlet-e-Isinamadi-100504143509

Dünyaya sağ olarak  gelen her bir çocuğun, dünyaya geldikleri andan itibaren Türkiye’de 30 gün içinde Nüfus Müdürlüğüne, yurt dışında ise 60 gün içerisinde dış temsilciliğe bildirilmesi zorunludur tutulmuştur.

 

Doğum Bildirim Şekli

 

Yasalara göre doğum bildirimi, meydana gelen doğumu olayını gösteren resmî bir belgeye dayanarak yapılabileceği gibi sözlü beyan olarakda yapılabilmektedir. Vatandaşlarımızın yurt dışındaki doğum bildirimleri ise, yaşadıkları yerdeki yabancı makamlardan alınacak resmî bir belge yada raporun dış temsilciliğe iletilmesi yada doğum olayıyla ilgili olan resmi belge veya raporların aslı ile Türkçe’ye tercüme edilerek çevrilmiş nüshalarının, ilgililerin nüfus kaydını içeren kimlik bilgileri veya aile kütüklerinde kayıtlı oldukları yeri gösteren belgeleri ve çocuğa konulan adın belirtildiği dilekçe ile birlikte posta ile ilçe Nüfus Müdürlüklerine veya dış temsilciliklerimize gönderilmesi suretiyle yapılabilmektedir.

 

Doğum Bildirim Yükümlülüğü

 

Doğumlarla ilgili yapılan beyanlar nüfus memurlarınca doğum tutanaklarına geçirilmektedir. Doğum bildirimi; ana, baba , kayyım, vasi bunların olmaması durumunda, büyük ana, büyük baba veya ergin kardeşleri ya da çocuğu yanında bulunduranlar tarafından, doğumu belgeleyen resmi belgeye dayanarak yapılabileceği gibi sözlü beyana dayalı olarak da yapılabilmektedir.

 

 

Tutanaklarının Düzenlenmesi

 

Doğuma ait bildirimler İlçe nüfus müdürlüklerine  yapıldığında, memur tarafından 3 örnek doğum tutanağı düzenlenir. Bildirimde bulunanın adı, soyadı, doğum tarihi ve adresi ilgili alanlara yazıldıktan sonra, doğum tutanağı bildirimde bulunana okunur. Bir yanlışlık olmadığı takdirde bildirimde bulunan ve tutanağı düzenleyen memur ile onaylayan nüfus şefi veya ilçe nüfus müdürü tarafından doğum tutanakları imza edilir. Doğum tutanakları üzerinde silinti ve kazıntı yapılmaz, yanlışlık halinde yeniden düzenlenir.

E Devlet Vatandaş Rehberi

E Devlet Vatandaş Rehberi

e_devlet_uygulamasindan_vatandas_memnun_kaldi_h77425

e devlet vatandaş rehberi bölümünde vatandaşların yararlanacağı bir çok konu bağlığı vardır.Vatandaş rehberine turkiye.gov.tr sitesinden ulaşabilirsiniz.Aşağıda e devlet vatandaş rehberi bölüm konularından özürlüler konusu ve alt başlıkları sıralanmıştır.

 

Aşağıdaki menüde yer alan konu başlıklarına https://www.turkiye.gov.tr/icerik?icerik=Vatandaş/özürlü+vatandaşlar bağlantısını tarayıcınıza kopyalayarak ulaşabilirsiniz.

 

ÖZÜRLÜ VATANDAŞLAR

 

 

Eğitim

 

Özel Eğitim Mesleki Eğitim Özürlü Bireye Sahip Ailelerin Eğitimi

 

Sağlık

 

Doğum Öncesi ve Sonrası SağlıkHizmetleriÖzürlülüğün Önlenmesine İlişkin Çalışmalar Tıbbi Rehabilitasyon Özürlülüğün Tespiti ve Ölçülmesi

 

Bakım Hizmetleri

 

Kurum Bakımı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Evde Bakım

 

 

İstihdam

 

Mesleki Rehabilitasyon Meslek Edindirme Hizmetleri Özürlüler için Açılan Sınavlar İşe Yerleştirme

 

Sosyal Haklar ve Hizmetler

 

Sosyal Yardımlar Özürlü Vatandaşların Sosyal Güvenlik Hakları Vergi İstisnaları ve İndirimleri

 

 

 

Ulaşılabilirlik

 

Bilgiye Erişim Fiziksel Düzenlemeler

 

Özürlü Vatandaşlara Hizmet Veren Kurum ve Kuruluşlar

 

Özel Kuruluşlar Resmi Kurumlar

E-Beyanname ile Verilebilen Beyannameler

E-Beyanname ile Verilebilen Beyannameler

image002

KDV BEYANNAMELERİ

 

Katma Değer Vergisi 1 (KDV1), Katma Değer Vergisi 2 (KDV2), Katma Değer Vergisi Tevkifatı (9015) (KDV9015),

 

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ BEYANNAMELERİ

 

Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste: Petrol Ürünleri Doğalgaz İle Diğer Malların Teslimleri İçin) (OTV1), Özel Tüketim Vergisi (II Sayılı Liste: Kayıt ve Tescile Tabi Olmayan Motorlu Taşıtlar İçin) (OTV2B), Özel Tüketim Vergisi (III Sayılı Liste: Alkollü İçkiler İçin) (OTV3A), Özel Tüketim Vergisi (III Sayılı Liste: Tütün Mamülleri İçin) (OTV3B), Özel Tüketim Vergisi (III Sayılı Liste: Kolalı Gazozlar İçin) (OTV3C), Özel Tüketim Vergisi (IV Sayılı Liste: Dayanıklı Tüketim ve Diğer Malların Teslimi İçin) (OTV4),

 

MUHTASAR BEYANNAMELERİ

 

Muhtasar Beyanname (MUH), Muhtasar Beyanname (G.V.K. Geçici 67 nci Maddesine Göre Yapılan Tevkifatlar İçin) (MUH67), Muhtasar Beyanname (K.V.K. 15 inci ve 30 uncu Maddesine Göre Yapılan Tevkifatlar İçin) (MUH30), Muhtasar Beyanname (K.V.K. 24 ncü Maddesine Göre Yapılan Tevkifatlar İçin) (MUH24), Muhtasar Beyanname (G.V.K. Geçici 67 nci Maddesine Göre Yapılan Tevkifatlar İçin Ek 2 ve Ek 3) (MUH67EK), Muhtasar Beyanname (G.V.K. Geçici 70 nci Madde Kapsamı İçin) (MUH70),

 

DİĞER BEYANNAMELER

 

Noter Harçları Vergisi (NOTER), MEP İştirakçileri Kurumlar Vergisi (MEPKURUM), Banka Muameleleri Vergisi (BANKA), Sigorta Muameleleri Vergisi (SIGORTA), Damga Vergisi (DAMGA), Özel İletişim Vergisi (OIV), Şans Oyunları Vergisi (SANS), Yıllık Gelir Vergisi (GELIR), Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Geçici Vergi (KGECICI), Gelir Vergisi Mükellefleri İçin Geçici Vergi (GGECICI), Kurumlar Vergisi (KURUM), BA Formu (FORMBA), BS Formu (FORMBS), Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi (KKDF), Araçları Muayene Yetkisi Verilen Gerçek ve Tüzel Kişilerce Ödenmesi Gereken Hazine Payına İlişkin Bildirim

Yukarıda belirtilmiş olan beyanname ve bildirimlerini e-beyanname uygulamasını kullnarak  verebilirsiniz.Ayrıca yukarıdaki listenin haricinde verilme süresi geçmiş olan beyannameler ve düzeltme yada pişmanlık talebi içeriğine sahip beyannameler de elektronik ortamda gönderilebilir.

AGİ Asgari Geçim İndirimi

1-Hangi Kişiler Asgari Geçim İndiriminden Faydalanır?

x

Aldıkları ücretin vergilendirilmesi gerçek usulde yapılan gerçek kişiler asgari geçim indiriminden faydalanabilir.

Ancak,

Kapsam olarak dar mükellefiyet dahilinde ücret gelirine sahip olanlar,

Herhangi bir ücret geliri elde etmeyen diğer gerçek kişiler, Aldıkları ücretleri diğer ücret kapsamında vergilendirilmeye tabi olan hizmet erbabları, Hakkında başka bir kanun hükmü (3218 Serbest bölgeler k., 4490 Türk uluslararası gemi sicili k., 4691 Teknoloji geliştirme bölgeleri kanunu v.b.) uyarınca ücretlerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayanlar, yararlanamazlar. AGİ Nasıl Hesaplanır?

AGİ;

Alınan ücretin kazanıldığı yılın başından beri geçerliliği olan ve sanayilerde çalışmakta olan 16 yaşını doldurmuş işçiler için uygulaması yapılan asgarî ücretin yıllık brüt tutarına; Mükellefin kendisi için % 50′si, Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10′u,Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5’i Diğer çocuklar için % 5′i oranlarında olmak kaydı ile ücretli çalışan kişinin şahsi ve medeni durumu göz önünde bulundurularak hesaplanan indirim oranlarının uygulanması ile ortaya çıkacak matrahın,uygulanan gelir vergisi tarifesinin 1. gelir dilimine denk gelen %15 ile çarpılması ile bulunan maddi tutar 12’ye bölünerek her bir aya karşılık gelen maddi tutar hesaplanmış olur. Belirlenen bu maddi tutar  ödenecek olan vergiden mahsup edilir.

AGİ; aile fertlerinin, emekli maaşı olanların ve boşananların durumu nasıl dikkate alınacaktır?

 

Çalışan eşlerin ikisinin de ücretli olarak çalışıyor olması durumunda çocuklar yalnızca SGK ‘da bağlı bulundukları oldukları eşin üzerinden bildirimde bulunulacak,

Emekli maaşı alanlar da çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş olarak kabul edilecek,

Ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı, Boşananlar için indirim tutarının hesabında, nafakasını sağladıkları çocuk sayısı dikkate alınacaktır.

Aynı Yıl içerisinde işyeri ve işvereninde değişiklik olan ücretli çalışanlar hangi tarihten başlayarak asgari geçim indiriminden faydalanacaklar?

Bu kişiler yeni  başladıkları işyerlerinde çalışmaya başladıkları aydan başlayarak asgari geçim indiriminden faydalanmaya devam edeceklerdir.

E Vergi Levhası Nedir? Nasıl Kullanılır?

E Vergi Levhası Nedir? Nasıl Kullanılır?

e-vergi-levhasi-sorgulama

Bilindiği gibi iletişim çağında , devlet ve vatandaşlar mümkün mertebe bütün resmi işlemlerini internet üzerinden yapmaya çalışıyorlar. TC Devleti de bu tür hizmetleri her gün güncelleyerek veriyor.Vatandaşlarının kullanımına sunduğu birçok hizmetten biride E Vergi Levhasıhizmetidir.6111 sayılı kanunla hayatımıza giren e vergi levhası, vergi levhası almak ve asmak zorunda olan ticari, zirai ve serbest meslek kazanç sahipleri ile adi şirketler, kolektif, komandit, anonim ve limited şirketler ile iş ortaklıkları bundan sonra vergi levhalarını merkezlerine , şube ve satış mağazalarına asma zorunlulukları yok.

 

Yeni yasaya göre;

Yapılan değişiklikle vergi levhası almak için vergi dairelerine gidilmesine gerek kalmıyor.Vergi mükellefleri kurumlar ve gelir vergisi beyannamelerini zamanında verdikleri taktirde vergi levhasını sistem  otomatik bir şekilde vergi mükellefinin internet vergi dairesi hesabına aktaracak.

Mükellefler internet vergi dairesini kullanarak e-vergi levhası sorgulaması yapabilirler.

E-VERGİ LEVHASI SORGULAMA

Vergi mükellefleri, internet vergi dairesi aracılığıile , E-vergi levhası sorgusu da yapabilirler.Yapacakları sorgu ile başka bir mükellefin vergi levhasında bulunan bilgilere ulaşılabilirler.Ancak bu uygulama bireysel sorgular için hizmet verecek. Çoklu sorgulamalar için vergi levhası doğrulama servisinden yararlanılacak.

Bu arada yeni düzenleme kapsamında, Maliye Bakanlığı, özel ve kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi paylaşımıservisleri aracılığıyla vergi kimlik numarası doğrulama hizmeti sunabilecek.

Bu servis ile fatura ya da işlemlerde vergi kimlik numarası kullanan kurum ve kuruluşlar, sorgulama yapılan mükellefin vergi kimlik numarası veya TC kimlik numarası anahtar alan olmak kaydıyla sorgulanan mükellefin, vergi kimlik numarasının doğruluğunu, faal mükellef olup olmadığını ve unvanını sorgulayabilecek.

Özel ve kamu kurum ve kuruluşları, bu servisi kullanarak, kendilerine sunulan vergi levhasının doğru ve güncelliğini de sorgulayabilecek. Bu servisten yararlanan kurum ve kuruluşlar, sorgulama yaptıkları vergi levhası güncel değilse, ”Bu mükellefin yeni vergi levhası bulunduğu” kendilerine mesajla bildirilecek. İstenmesi durumunda da güncel vergi levhası gönderilecek.

Mükelleflerin vergi levhaları bu sistemce internet vergi dairesi hesaplarına aktarıldığı anda, mükellefler, internet vergi dairesinden bizzat kendileri veya 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirler aracılığıyla, gelir vergisi mükellefleri için 1 Nisan’dan itibaren, kurum vergisi mükellefleri için 1 Mayıs’tan itibaren, vergi levhalarını 31 Mayıs günü sonuna kadar yazdıracaklar.

Bu şekilde alınan vergi levhaları ayrıca vergi dairesine veya meslek mensuplarına imzalattırılmayacak veya tasdik ettirilmeyecek. İnternet vergi dairesinden erişilebilen vergi levhası üzerinde yer alan, sistem tarafından verilmiş onay kodu vergi levhasının tasdiki hükmünde olacak.

Vergi levhasında mükellefin adı ve soyadı, ticaret unvanı, iş yeri adresi, vergi kimlik numarası, bağlı bulunduğu vergi dairesi, vergi türü, işe başlama tarihi, faaliyet kodu ve türü, faaliyet durumu, beyan edilen matrah ve bu matrahın ait olduğu takvim yılı için tahakkuk eden vergi, internet vergi dairesi tarafından üretilecek onay numarası ve onay tarihi yer alacak.